Skip to main content

Innan reparationerna inleds

När du planerar att göra en ansökan, observera att reparationen först får inledas när du har fått ett understödsbeslut från Ara. Understöd beviljas i allmänhet inte om reparationen har inletts före understödsbeslutet eller tillstånd för byggstart.

Om reparationen inte kan vänta på understödsbeslutet, ansök om tillstånd för byggstart

Ibland är det bråttom med reparationen och om man väntar kan det uppstå ytterligare skador. Om till exempel en vattenskada inträffar ska reparationen i allmänhet inledas så snart som möjligt. I en sådan situation kan du ansöka om tillstånd för byggstart hos Ara. Läs mer om inledande av reparationsarbeten och ansökan om tillstånd för byggstart.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.