Skip to main content

Tillgänglighet för webbplatsen

På den här sidan berättar vi hur Aras avustusohjeet.ara.fi-webbplats följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och hur du kan ge oss feedback om de tillgänglighetsproblem du hittar. Vi har själva bedömt tillgängligheten av tjänsten.

Detta uttalande publicerades den 1 februari 2024 och uppdaterades den 3 maj 2024.

Webbplatsen publicerades den 1 februari 2024.

Vi jobbar på att förbättra tillgängligheten

Ara strävar efter att garantera tillgängligheten till sina webbtjänster på det sätt som förutsätts i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Vi vill erbjuda digitala tjänster som så många som möjligt kan använda.

Vi rättar till bristerna i tjänstens tillgänglighet så snart som möjligt.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Denna tjänst uppfyller största delen av tillgänglighetskraven.

Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga:

  • Mobilmenyknappen visas inte synligt när man använder tangentbord med mobilapparat eller webbläsare med stor text.

  • Mobilmenyknappen visas inte synligt.

  • Sidans innehållssektioners rubriker är på två språk, men översättningen är inte markerad på korrekt tekniskt sätt. Skärmläsaren läser rubrikerna på det språk som valts för webbplatsen.

  • Vissa element på webbplatsen har engelskspråkig beskrivning.

Upptäckte du tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Om du upptäckte en brist som är inte i listan på den här sidan, beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Kontakta oss per e-post: viestinta.ara@ara.fi

Vi svarar så fort som möjligt, senast inom 14 dagar.

Tillsyn av tillgänglighet

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Kontakta oss först om du märker brister i tillgängligheten på vår webbplats.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Gå till sidan av sina rättigheter i tillganglighetskrav.fi

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Webbplats: www.tillgänglighetskrav.fi
E-post: webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer: växeln 0295 016 000

Mer om teman

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019, Finlex)

Webbplatsen Tillgänglighetskrav

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.