Skip to main content

Information om webbplatsen

På denna webbplats publicerar vi ansökningsanvisningar för understöd som beviljas av Ara, samt anvisningar för ansökan om utbetalningen av understöd. Innehållet är avsett för understödsökande.

Ara ansvarar för underhållet av webbplatsen.

Webbplatsen publicerades den 1 februari 2024.
Elstödsanvisningen har redan publicerats på egen sida tidigare den 13 april 2023.

Identifieringsdata för avsnittsspecifika anvisningar (diarienummer)

Understöd för husbolag och fastighetsbolag

Elunderstöd: ARA-00.01.01-2024-7

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.