Skip to main content

Vad förutsätts av elavtalet

Understödet kan beviljas för de månader som

  • bostadssammanslutningen har ett börselsavtal, ELLER 

  • försäljningspriset av elenergi inklusive mervärdesskatt överstiger 10 cent/kWh (i till exempel ett fast avtal)

Understödet kan även beviljas för endast en del av månaderna, ifall ansökningsbehörigheten inte fylls för alla månader.

Ifall elavtalet har ändrat under en månad

Ifall elförsäljningsavtalet har ändrat mitt under en månad mellan november och januari, används det förbruksvägda medeltalet under avtalens giltighetstider för att avgöra ansökningsbehörigheten samt beräkna understödet.

Understödsbehörigheten nås i detta fall då elenergins förbruksvägda medelpris inklusive mervärdesskatt överstiger 10 cent per kilowattimme.

Använd beräknaren som stöd

Ifall elavtalet har ändrat under en månad, eller ett dag- och nattels-avtal är i bruk, bör man fylla i de olika avtalens sammanlagda värden i ansökningen. I detta kan en beräknare användas som stöd. Den finns på elunderstödets nätsida: https://www.ara.fi/elunderstod

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.