Skip to main content

Understödets andel och hur det räknas

Stödet kan beviljas för en period på högst fyra månader mellan 1.11.2022–28.2.2023.

Endast elenergi andelen av fakturan tas i beaktan. Till exempel elskatt och elöverföring beaktas inte. 

Andelen understöd räknas i två moment:

  1. Den första delen utgörs av elförbrukningen och elpriset i november samt december år 2022

  2. Den andra delen utgörs av elförbrukningen och elpriset i januari år 2023 multiplicerat med två

Den totala mängden understöd är 50 procent av summan som överskrider självrisken. Understödet är dock som mest 700 euro per månad per bostadslägenhet. Självrisken är 90 euro per månad per bostadslägenhet.

Beräkningsformel

Understödets 1. + 2. andel = den totala mängden understöd

Understödets 1. andel:

((elenergiräkningen inklusive moms berörande förbrukningen i november) – (självrisk 90 euro x mängden bostadslägenheter)) x 0,5
+
((elenergiräkningen inklusive moms berörande förbrukningen i december) – (självrisk 90 euro x mängden bostadslägenheter)) x 0,5

Understödets 2. andel:

2 x ((elenergiräkningen inklusive moms berörande förbrukningen i januari) – (självrisk 90 euro x mängden bostadslägenheter)) x 0,5

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.