Skip to main content

Samtycke till användning av information

Genom att ansöka om stödet ges samtidigt samtycke till användning av det överlåtna materialet för utrednings- och forskningsverksamhet av statsförvaltningen.

Med det överlåtna materialet menas information som angetts på ansökan. Den behövs för att handlägga understödsansökningar, samt i efterhand för att utföra utvärderingar av understödets effekt och annan forskningsverksamhet utan identifierande infromation.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.