Skip to main content

Så här ansöker du om understödet

Vi rekommenderar att ansökan om understöd görs i ARAs e-tjänst.

Kontrollera att du ha alla nödvändiga bilagor färdigt innan du fyller i ansökan.

Gå till e-tjänsten.

Ansökan om understöd öppnar på nätet 17.4.2023

Gör så här:

  1. Logga in på e-tjänsten

  2. Fyll i ansökningsblanketten och bifoga bolagsordningen samt elräkningarna från november, december och januari

  3. Skicka ansökan.

  4. Vänta på att ARA handlägger din ansökan. Du får ett beslut om understöd till e-tjänsten samt per e-post.

  1. Fyll i en “uppgifter om byggnaden” blankett för varje elmätnings anläggnings-ID. På en “uppgifter om byggnaden” blankett kan man alltså fylla i flera fastighets- och permanenta bostadsbeteckningar, så länge som de delar gemansam elmätnings anläggnings-ID.

  2. Fälten för förbrukning och faktura tillåter inte decimaler, så avrunda talen uppåt mot följande heltal.

  3. Den permanenta byggnadsbeteckningen och fastighetsbeteckningen är identifierande beteckningar för byggnaden och fastigheten där den befinner sig. Beteckningarna finns bl.a i fastighetsbeskattningsbeslutet. De kan även sökas från Liiteri-databasen https://liiteri.ymparisto.fi/. Anvisningar för databasen (på finska) finns på elunderstödets nätsida https://www.ara.fi/elunderstod.

Du behöver följande obligatoriska bilagor till ansökan:

  • Det ansökande samfundets bolagsordning

  • Kopior av de elräkningar som det söks stöd för 

Suomi.fi-identifikation och nödvändig fullmakt

Ansökan om understöd görs i ARAs e-tjänst, där stark autentisering krävs för inloggning. Suomi.fi-identifikation används för inloggning i tjänsten.

Om någon annan än en person med namnteckningsrätt för bolaget fungerar som ombud ska bolaget befullmäktiga personen att söka understöd för bolagets räkning. För att sköta ärendet behövs Suomi.fi-fullmakten "Söka reparationsunderstöd för bostadsbyggnader".

Mer information om Suomi.fi-identifikation finns på ARAs webbplats: Gå till anvisningarna om ARA:s e-tjänst

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.