Skip to main content

Ansökan om understöd med en separat blankett

Understöd kan också sökas med en separat blankett (blankett ARA 48). Den kan laddas ner från ARAs blankettsökning http://www.ara.fi/blanketter (sök med blankettnumret "ARA 48").

Du kan skicka ansökan till ARA:

  • som en bilaga per e-post till elunderstödets e-postadress: sahkoavustus@ara.fi eller

  • som en pappersansökan till adressen: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), PB 30, 15141 Lahtis.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.