Skip to main content

Så här ansöker du om understöd

Understödet har ingen särskild ansökningstid, utan man kan ansöka om understöd när som helst under året.

Understöd kan ansökas i Aras e-tjänst eller på en pappersblankett. Vi rekommenderar att du gör ansökan på nätet.

Innan du börjar göra ansökan ska du kontrollera att du har de bilagor som behovs.

Gör ansökan i Aras e-tjänst

 1. Kontrollera att du har de nödvändiga bilagorna elektroniskt i pdf-format.

 2. Logga in i Aras e-tjänst med dina bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

 3. Börja göra ansökan genom att välja Inled en ny ansökan alternativet Reparationsunderstöd för äldre eller personer med funktionsnedsättning

 4. Fyll i ansökan och bifoga nödvändiga bilagor.

I webbtjänsten kan du också skicka kompletteringar till Ara eller svara på meddelanden från Ara.

Ansök om understöd på papper

 1. Skriv ut ansökningsblanketten från Aras webbplats eller beställ blanketten hem till dig av Ara på numret 029 525 0818 (ti–on kl. 9–11). Ansökan om reparationsunderstöd på sidan Blanketter för personkunder (ara.fi)

 2. Fyll i och underteckna ansökan.

 3. Skicka ansökan och nödvändiga bilagor till Ara per post eller via säkerhetsmeddelandetjänsten.

  • Postadress:
   Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara)
   PB 30
   15141 Lahtis

  • Aras säkerhetsmeddelandetjänst:
   Skicka säkerhetsmeddelandet till https://turvaviesti.ara.fi/
   Om du använder tjänsten för första gången hänvisas du till att registrera dig. Du behöver en fungerande e-postadress för att registrera dig. Bekanta dig vid behov med bruksansvinsingen för säkerhetsmeddelanden på Aras webbplats. Du hittar anvisningen på sidan Aras kontaksuppgifter (ara.fi).

Kan ansökan skickas via vanlig e-post?  

Ara rekommenderar säkerhetsmeddelande i stället för vanlig e-post för att skicka ansökan och bilagor. Normal e-post uppfyller inte alla krav på informationssäkerhet. Kunden ansvarar således själv för att skicka dokumenten som normal e-post.

Observera att du kan skicka uppgifter på ett datasäkert sätt i Aras e-tjänst.

Be om mer information av Ara

Mer information fås från Aras reparationsunderstödstjänst:

 • Per telefon på numret 029 525 0818. Vi betjänar på tisdag och onsdag kl. 9–11.

 • Per e-post på adressen korjausavustus.ara@ara.fi. Vi svarar på meddelanden alla vardagar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.