Skip to main content

Näin haet avustusta

Suosittelemme avustuksen hakemista ARAn verkkoasioinnissa.

Varmista ennen hakemuksen täyttämistä, että sinulla on kaikki tarvittavat liitteet jo valmiina.

Siirry ARAn verkkoasiointiin

Avustuksen haku verkossa aukeaa 17.4.2023.

Tee näin:

  1. Kirjaudu verkkoasiointiin.

  2. Täytä hakulomake ja liitä mukaan yhtiöjärjestys sekä sähkölaskut marraskuulta, joulukuulta sekä tammikuulta.

  3. Lähetä hakemus.

  4. Odota, että ARA käsittelee hakemuksesi. Saat päätöksen avustuksesta verkkoasiointiin sekä sähköpostitse.

  1. Täytä yksi kohdetietolomake per sähkökäyttöpaikan tunnus. Yhdellä kohdetietolomakkeella voi siis olla useampi kiinteistö- ja pysyvä rakennustunnus, kunhan ne jakavat saman sähkökäyttöpaikan tunnuksen.

  2. Sähkön kulutus- ja laskukenttä eivät salli desimaaleja, joten pyöristä luvut ylöspäin lähimpään kokonaislukuun.

  3. Pysyvä rakennustunnus ja kiinteistötunnus ovat rakennuksen ja sen sijaintikiinteistön yksilöiviä tunnuksia. Tunnukset löytyvät mm. kiinteistöverotuspäätöksestä. Ne voi etsiä myös Liiteri-tietopalvelusta https://liiteri.ymparisto.fi/. Ohjeet tietopalvelun käyttöön löytyvät sähköavustuksen verkkosivulta https://www.ara.fi/sahkoavustus.

Hakemukseen tarvitset seuraavat pakolliset liitteet:

  • Hakijayhteisön yhtiöjärjestys

  • Kopiot sähkölaskuista, joihin avustusta haetaan

Suomi.fi-tunnistautuminen ja tarvittava valtuus

Avustusta haetaan ARAn verkkoasioinnissa, johon sisään pääseminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisella.

Jos asunto-osakeyhtiön asiamiehenä toimii muu kuin yhtiön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, yhteisön on valtuutettava kyseinen henkilö hakemaan avustusta yhtiön puolesta Suomi.fi-palvelussa. Asian hoitamiseksi tarvitaan Suomi.fi-valtuus "Asuinrakennusten korjausavustusten hakeminen”.

Lisätietoja Suomi.fi-tunnistautumisesta on ARAn verkkosivuilla: Siirry ARAn verkkoasioinnin ohjeisiin

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.