Skip to main content

Mitä avustuksen saajalta edellytetään

Avustus myönnetään asuntoyhteisölle. 

Yhteisö voi saada avustusta, jos

  • avustuksen hakijayhteisön kiinteistöt ovat sähkölämmitteisiä ja

  • yhteisö maksaa sähkölaskun lämmityksen osalta.

Sähkölämmityksellä tarkoitetaan lämmitystä joko suoralla sähköllä tai eri lämpöpumppuratkaisuilla. Tavallisia lämpöpumppuratkaisuja ovat esimerkiksi:

  • maalämpö-,

  • ilma-vesilämpö-,

  • ilma-ilmalämpö- ja

  • poistoilmalämpö-pumput

Myös eri hybridiratkaisuilla toteutetut lämmitysmuodot voivat täyttää edellytyksen, kunhan sähköllä tuotetaan lämmöstä yli puolet.

Milloin avustusta ei voi saada

Kiinteistöt, joissa sähköä käytetään esimerkiksi lämmönjakolaitteiston käyttämiseen, eivät täytä avustuksen ehtoja.

Tällaisia kiinteistöjä ovat esimerkiksi

  • kaukolämmöllä lämmitettävät kiinteistöt tai

  • fossiilisella polttoaineella, kuten kaasulla tai öljyllä, lämmitettävät kiinteistöt tai

  • biopohjaisella polttoaineella kuten puulla lämmitettävät kiinteistöt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.