Skip to main content

Asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustus

Asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustusta eli lyhyesti sähköavustusta voi hakea 1.11.2022-28.2.2023 aikavälin sähköenergiakustannuksiin. Avustus on kertaluonteinen.

Avustuksen myöntämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001) ja valtioneuvoston asetusta asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksesta (355/2023).

Kenelle?

Sähköavustus on tarkoitettu yhteisöille, jotka omistavat sähkölämmitteisiä asuinrakennuksia ja myös vastaavat asuinhuoneistojen lämmitykseen käytettävän sähkön kustannuksista. Pelkästään rakennuksen yhteisten tilojen lämmitykseen ei voi saada avustusta.

Avustuksen kohteena olevan rakennuksen tulee lisäksi olla viralliselta rakennusluokitukseltaan asuinrakennus. Esimerkiksi vapaa-ajan rakennukset tai toimisto/liikerakennukset eivät kuulu avustuksen piiriin.

Avustusta voivat hakea:

  • asunto-osakeyhtiöt

  • kiinteistöyhtiöt

  • asunto-osuuskunnat

Hakukelpoisia ovat näiden lisäksi:

  • ARAn nimeämät yleishyödylliset yhteisöt (ns. ARA-yhteisöt)

  • kuntien vuokrataloyhtiöt

Avustusta eivät saa muut taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisöt kuin edellä mainitut, valtion tuella rakennettuja asuntoja omistavat yhteisöt (ARA-yhteisöt & kuntien vuokrataloyhtiöt).

Asuntoyhteisön harjoittama tavanomainen liiketoiminta ei kuitenkaan estä avustuksen myöntämistä. Näin ollen esimerkiksi asunto-osakeyhtiön omistamien liikehuoneistojen vuokraus ei ole este avustuksen saamiselle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.