Skip to main content

Aiheesta muualla

Valtioneuvoston asetus asuinyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksesta vuonna 2023 & perustelumuistio:

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80810a1c


Laki takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä (275/2023):

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230275?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=275%2F2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.