Skip to main content

Muutoksen hakeminen päätökseen

Jos et ole tyytyväinen avustuspäätökseen, voit hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen Aralle. Muutoksenhaussa noudatetaan valtionavustuslain (688/2001) sekä hallintolain (434/2003) säännöksiä.

Milloin oikaisuvaatimuksen voi tehdä

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä.

Miten oikaisuvaatimus tehdään

Jos hait avustusta Aran verkkoasiointipalvelussa, asiointikansioosi on luotu oikaisuvaatimuspohja, jolla voit hakea oikaisua.

Jos hait avustusta paperihakemuksella, voit tehdä oikaisuvaatimuksen Aran verkkosivuilta ladattavalla oikaisuvaatimuslomakkeella. Oikaisuvaatimuslomake (docx)

Mitä tietoja oikaisuvaatimuksessa pitää olla

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • mihin päätökseen vaadit oikaisua

  • millaista oikaisua vaadit

  • millä perusteella vaadit oikaisua.

Kun käytät joko verkkoasiointipalvelussa olevaa lomakepohjaa tai verkkosivuilta ladattavaa lomaketta, varmistat, että tarvittavat tiedot tulevat oikaisuvaatimukseen.

Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksen päätökseen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.