Skip to main content

Muu korjaukseen myönnettävä julkinen tuki tai hyvitys

Korjausavustusta voi saada vain, jos muuta julkista tukea samaan korjaustoimenpiteeseen ei ole saatavissa. Tällaista muuta julkista tukea asunnon korjaamiseen voi saada esimerkiksi vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain nojalla.

Ara huomioi hakemuksen käsittelyssä myös haettuun korjaustoimenpiteeseen saadun hyvityksen, jonka hakija on voinut saada esimerkiksi vakuutussopimuksen, muun sopimuksen tai lain nojalla. Tällaisia hyvityksiä ovat esimerkiksi

  • vakuutuskorvaus

  • sopimussakko

  • kaupan virheeseen liittyvä suoritus.

Hakijan on ilmoitettava korjausavustusta hakiessaan kaikki korjaustoimenpiteeseen saamansa tuki ja rahoitus.

Korjausavustuksen vaikutus kotitalousvähennykseen

Korjausavustusta ja kotitalousvähennystä ei voi saada samaan toimenpiteeseen. Korjaustoimia ei voi myöskään pilkkoa osiin niin, että esimerkiksi työn osuuteen haetaan kotitalousvähennystä ja tarvikkeisiin korjausavustusta.

Ara ilmoittaa maksetut avustukset verohallinnolle.

Lisää aiheesta

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä (vero.fi)

Lait (Finlex)

Tuloverolaki (1535/1992), 127 § Kotitalousvähennys

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.