Skip to main content

Mitä liitteitä hakemukseen pitää lisätä?

Se, mitä liitteitä hakemukseen pitää lisätä, riippuu siitä, haetko avustusta iän vai vammaisuuden perusteella. Ara voi pyytää hakijoilta myös muita liitteitä avustushakemuksen käsittelyä varten.

Jos liitteeksi pyydetyt asiakirjat ovat maksullisia, avustusta voi hakea myös liitteistä aiheutuviin kuluihin.

Hakemuksen liitteet

Kaikkien hakijoiden pitää lisätä hakemukseen nämä liitteet. Jos haet avustusta vammaisuuden perusteella, tarvitset lisäksi muita liitteitä, jotka kerrotaan myöhemmin tällä sivulla.

1. Kustannusarvio korjauksista

Kustannusarvio voi olla esimerkiksi tarjous tai ammattilaisen tekemä kustannusarvio. Jos Ara on myöntänyt korjaamiselle aloitusluvan ja korjaus on valmis, kustannusarvion sijaan voi liittää mukaan laskun.

Alle 3 000 euron korjauskustannuksista ei tarvitse toimittaa erillistä kustannusarviota, mutta Ara suosittelee silti selvittämään kustannukset ja toimittamaan tämän liitteen. Aralla on tarvittaessa oikeus pyytää selvitys siitä mistä avustettavaksi esitetyt kustannukset tarkalleen muodostuvat.

2. Selvitys rahoitusomaisuudesta

Selvitys pitää tehdä kaikkien samassa asunnossa asuvien rahoitusomaisuudesta, esimerkiksi molempien puolisoiden ja kotona asuvien lapsien rahoitusomaisuudesta. Rahoitusomaisuutta ovat esimerkiksi tilien saldot ja sijoitukset.

Tiedot on toimitettava kaikista pankeista, joissa hakijaruokakunta on asiakkaana. Jos sinulla tai kanssasi asuvalla on esimerkiksi S-tili, myös siitä täytyy toimittaa saldotodistus. Lainoista pitää ilmoittaa niiden käyttötarkoitus, milloin laina on otettu sekä lainan saldo.

Selvityksenä voi käyttää jotakin seuraavista:

 • paperinen tiliote

 • verkkopankista tulostettu tiliote

 • verkkopankista otettu kuvakaappaus, jossa näkyy muun muassa päivämäärä, tilin saldo, tilin haltija ja tilinumero

 • saldo- ja korkotodistus

 • asiakkuusilmoitus

 • pankin täyttämä ja allekirjoittama Aran lomake Pankin selvitys (docx).

Pankki saattaa periä maksun lomakkeelle tehtävästä selvityksestä.

3. Selvitykset muun varallisuuden arvosta

Jos omistat korjattavan asunnon lisäksi muun asunto-osakkeen, metsää, peltoa tai muita kiinteistöjä, näiden arvosta pitää esittää arvio.

 • asunto-osake: Toimita kiinteistönvälittäjän arvio asunto-osakkeen myyntiarvosta tai kauppa- tai lahjakirja.

 • metsä tai pelto: Ara käyttää metsän ja pellon arvon arvioimisessa verohallinnon julkaisemaa ohjetta varojen arvostamisesta perintö- ja lahjaverotuksessa. Jos haluat toimittaa tarkemman selvityksen metsän tai pellon myyntiarvosta, selvitykseksi käy metsänhoitoyhdistyksen tai maatalousasiamiehen kirjallinen lausunto.

 • muut kiinteistöt (esim. vapaa-ajan asunto, tila, tontti): Jos kiinteistön verotusarvo on korkeintaan 10 000 euroa, Ara arvostaa kiinteistön verotusarvon mukaan. Muussa tapauksessa Ara käyttää kiinteistön arvon arvioimisessa verohallinnon julkaisemaa ohjetta varojen arvostamisesta perintö- ja lahjaverotuksessa. Jos haluat toimittaa selvityksen omistamasi kiinteistön myyntiarvosta, selvitykseksi käy kiinteistönvälittäjän lausunto. Lausunto voidaan pyytää myös silloin, jos verohallinnon ohjetta ei voida käyttää arvioinnissa.

Huomaa, että kiinteistönvälittäjän, metsänhoitoyhdistyksen ja maatalousasiamiehen lausunnot ovat yleensä maksullisia.

4. Selvitykset korjaustarpeesta

Jos haet avustusta johonkin seuraavista, lisää hakemukseen lisäksi liitteet seuraavan listan mukaisesti:

 • keittiökalusteiden uusiminen: valokuva nykytilanteesta sekä korjaussuunnitelmat ja selvitykset, miten uudet esteettömät keittiökalusteet helpottaa kotona asumista

 • wc- tai peseytymistilojen esteettömyyskorjaukset: valokuvat lähtötilanteesta sekä korjaussuunnitelma, miten tiloista tehdään esteettömät

 • rikkoutuneen lämmitysjärjestelmän korjaaminen tai uusiminen: vakuutusyhtiön lausunto ja päätös korvauksesta tai urakoitsijan lausunto laitteen rikkoutumisesta

 • asuinrakennuksen vesikaton korjaaminen tai uusiminen: selvitys korjaustarpeesta (esimerkiksi urakoitsijan tai rakennustarkastajan lausunto korjaustarpeesta tai vakuutusyhtiön lausunto ja korvausasiapäätös)

 • kosteusvaurion aiheuttaman sisäilmaongelman korjaaminen: selvitys korjaustarpeesta (esimerkiksi kuntotutkimusraportti, terveystarkastajan tai rakennustarkastajan lausunto tai vakuutusyhtiön lausunto ja korvausasiapäätös)

 • yleensä taloyhtiön vastuulle kuuluva esteettömyyskorjaus: vammaispalvelun päätös, korvaavatko korjauksia vammaispalvelulain nojalla.

5. Asunnon hallintaoikeuteen tai korjausvastuuseen liittyvät liitteet

Jos et omista itse korjattavaa kohdetta tai omistat vain osan siitä, liitteeksi tarvitaan korjaus- ja kunnossapitosopimus. Esimerkiksi kuolinpesän osakkaan pitää toimittaa tämä liite. Korjaus- ja kunnossapitosopimuksen voi tehdä Aran verkkosivuilta ladattavalla lomakkeella Korjaus- ja kunnossapitosopimus (docx).

Jos sinulla on hallintaoikeus korjattavaan asuntoon eikä asunnon omistaja asu kanssasi asunnossa, liitä hakemukseen todistus hallintaoikeudesta. Voit osoittaa sen esimerkiksi jollakin seuraavista:

 • syytinkisopimus

 • kauppakirja

 • testamentti

 • lahjakirja

 • perukirja.

Jos asunnon omistaja asuu samassa asunnossa, todistusta ei tarvita.

Jos asunto-osakeyhtiössä poiketaan vastuunjakotaulukon mukaisesta vastuunjaosta taloyhtiön ja osakkaan välillä, hakemukseen pitää liittää yhtiöjärjestys, josta selviää, että haettava korjaustoimenpide kuuluu osakkaan vastuulle.

6. Liitteet, jos haet korotettua avustusta

Veteraani ja veteraanin leski voivat saada korotettua avustusta. Hakemuksessa pitää olla mukana veteraanin nimi ja syntymäaika, sekä maininta siitä, että haet korotettua avustusta.

Jos haet korotettua avustusta siksi, että asunnossa on liikkumiseste tai sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoaminen asunnossa vaatii korjauksia esimerkiksi pesutiloissa, liitä hakemukseen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden lausunto.

7. Liitteet, jos hakija on yrittäjä

Yrittäjän pitää lisätä hakemukseen tilintarkastajan lausunto, joka sisältää tiedot yrityksen arvosta ja siitä, paljonko yrittäjä on ottanut edellisenä ja kuluvana vuonna yrityksen varoja omaan käyttöönsä.

Jos haet avustusta vammaisuuden perusteella

Jos haet avustusta vammaisuuden perusteella, lisää hakemukseen edellä esitetyt liitteet ja lisäksi tässä mainitut liitteet.

Jos hakija on sekä yli 65-vuotias että vammainen henkilö, näitä liitteitä ei tarvita.

1. Lääkärinlausunto

Vammaisuuden osoittamiseksi liitä mukaan B-lääkärinlausunto tai vaihtoehtoisesti C-lääkärinlausunto, jossa on vastaavat tiedot kuin B-lausunnossa.

2. Hyvinvointialueen vammaispalveluiden päätös

Esteettömyyskorjauksissa liitteeksi tarvitaan hyvinvointialueen vammaispalveluiden päätös siitä, että he eivät korvaa tehtäviä korjauksia.

Muut liitteet

Ara voi myös pyytää hakijalta myös muita liitteitä, joita voidaan tarvita avustushakemuksen käsittelyssä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.