Skip to main content

Korjaustöiden aloittaminen

Korjaustöitä ei saa aloittaa ennen Aralta saatua avustuspäätöstä tai aloituslupaa

Avustuksen saamisen ehtona on, että töitä ei ole aloitettu ennen Aralta saatua avustuspäätöstä tai aloituslupaa.

Ara katsoo työt aloitetuksi, kun purku- tai rakennus- tai asennustöihin on ryhdytty. Jos työt on aloitettu ennen Aran tekemää avustuspäätöstä, avustusta voidaan myöntää vain erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi äkillisten lisävahinkojen välttäminen.

Jos korjaus ei voi odottaa, hae aloituslupaa

Jos korjausten aloittamisella on kiire etkä voi odottaa avustuspäätöstä, hae korjausten aloittamiseen Aralta aloituslupa. Aloituslupa on tarkoitettu vain kiireellisiin korjauksiin. Aloituslupaa ei tarvitse hakea, jos haet avustusta kiireettömään korjaamiseen, esimerkiksi ilmalämpöpumpun asentamiseen. Odota silloin avustuspäätöstä.

Voit hakea aloituslupaa joko Aran verkkoasiointipalvelussa tai tulostettavalla lupahakemuksella:

Ara arvioi aloituslupahakemuksen perusteella, onko aiottu korjaustoimenpide Aran mielestä tarkoituksenmukainen. Jos on, aloituslupa myönnetään aloituslupahakemuksen saapumispäivästä alkaen. Aloitusluvan saaminen vie keskimäärin 3–4 työpäivää.

Jos Ara ei pysty arvioimaan aloituslupahakemuksen perusteella, onko aiottu korjaus tarkoituksenmukainen, Ara pyytää avustushakemuksen. Tällaisessa tapauksessa aloituslupaa ei saa parissa päivässä, vaan Ara käsittelee aloituslupahakemuksen ja avustushakemuksen yhtä aikaa. Jos Ara myöntää avustuksen, aloituslupa myönnetään takautuvasti hakupäivästä lähtien.

Aloituslupa ei tarkoita avustuksen saamista

Aloitusluvan saaminen ei tarkoita avustuksen saamista, vaan avustusta on haettava erikseen. Vasta myönteinen avustuspäätös tarkoittaa avustuksen saamista. Toimita avustushakemus Araan kolmen kuukauden sisällä siitä, kun sait aloituslupapäätöksen.

Korjaamisen aloittaminen omalla vastuulla

Koska aloituslupa ei takaa avustuksen saamista, aloitusluvan saaja aloittaa työt omalla vastuullaan. Sama koskee myös kielteisen avustuspäätöksen saaneita hakijoita, jotka hakevat oikaisua saamaansa päätökseen ja aloittavat korjaustyöt ennen oikaisupäätöstä.

Huomioi, että Ara voi kohtuullistaa avustettavaksi hyväksyttäviä kustannuksia. Jos esimerkiksi haet avustusta 2000 euron korjauksiin ja Aran mielestä kohtuullinen korjauskustannus olisi 1500 euroa, Ara laskee avustuksen määrän 1500 euron mukaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.