Skip to main content

Korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen

Tässä ohjeessa kerrotaan,

  • miten haet avustusta iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjauksiin

  • mitkä ehdot on täytettävä avustuksen saamiseksi

  • miten avustus maksetaan hakijalle.

Avustuksen tarkoitus

Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustuksen tarkoituksena on parantaa iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen. Kotona asuminen edellyttää, että asunto on esteetön ja sellaisessa kunnossa, että asuminen siellä on terveellistä ja turvallista ottaen huomioon asukkaan voimavarat.

Avustusta myönnetään omakotitalon tai asunto-osakkeen korjaamiseen.

Avustusten myöntämisessä sovelletaan

  • lakia asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (1087/2016)

  • valtioneuvoston asetusta asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (1373/2016)

  • valtionavustuslakia (688/2001).

Tee hakemus itse tai käytä asiamiestä apuna

Avustuksen hakijan pitää olla se henkilö, joka täyttää avustuksen ehdot.

Jos hakemuksen tekeminen on vaikeaa, hakija voi käyttää avustuksen haussa apuna asiamiestä. Asiamies on toinen henkilö, jolle hakija antaa valtuuden hakemuksen tekemiseen hakijan puolesta. Asiamies voi olla esimerkiksi hakijan omainen, Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja, jonkin muun järjestön tai kunnan/kaupungin edustaja.

Lue lisää asiamiehen käyttämisestä apuna

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta

Vanhustyön keskusliitto tarjoaa maksutonta alueellista korjausneuvontaa ja apua avustuksen hakemisessa. Lue lisää Vanhustyön keskusliiton sivulta Korjausneuvonta.

Asiamiehen esteellisyys

Huomioi asiamiestä valitessasi hänen mahdollinen esteellisyytensä. Asiamies ei voi olla esimerkiksi korjauksen tekijänä toimivan yrityksen edustaja. Asiamies ei saa itse hyötyä tehtävistä korjauksista rahallisesti.

Valtuuta asiamies toimimaan puolestasi

Voit valtuuttaa toisen henkilön tekemään hakemuksen puolestasi.


Valtuuden antaminen, kun hakemus tehdään verkossa

Jotta toinen henkilö voi hakea avustusta puolestasi Aran verkkoasiointipalvelussa, sinun pitää antaa hänelle valtakirja asian hoitamista varten. Lataa valtakirjapohja Aran verkkosivulta.

Valtakirjan saaja voi kirjautua Aran verkkoasiointipalveluun omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella ja aloittaa hakemuksen tekemisen. Hakemuksen alussa kysytään, hoitaako hakemusta asiamies. Skannattu valtakirja pitää liittää hakemukseen.

Valtuuden antaminen, kun hakemus tehdään paperilomakkeella

Kun käytät avustuksen hakemisessa paperista hakulomaketta, voit tehdä valtuutuksen täyttämällä hakulomakkeen viimeiselle sivulle asiamiehen tiedot. Et tarvitse erillistä valtakirjaa, sillä kun asiamiehen tiedot on kirjoitettu hakulomakkeelle ja hakemus on allekirjoitettu, hakemus toimii samalla valtakirjana. Lataa hakulomake Aran verkkosivulta.

Vain hakija itse ja valtuutettu voivat saada tietoja

Ara voi antaa avustushakemuksen tilanteesta ja sen käsittelystä tietoja vain hakijalle tai sille, jonka hakija on valtuuttanut asiamiehekseen.

Lisää aiheesta

Toisen henkilön puolesta asiointi (ara.fi)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.