Skip to main content

Esimerkkejä korjaustoimenpiteistä

Esteettömän ja turvallisen liikkumisen parantaminen

Avustusta voidaan myöntää asukkaan esteettömän ja turvallisen liikkumisen parantamiseen esimerkiksi

  • poistamalla kynnyksiä

  • rakentamalla luiskia ja kaiteita

  • parantamalla valaistusta

  • lisäämällä käytävien ja oviaukkojen leveyttä pyörätuolilla kulkemista varten

Keittiön esteettömyys ja turvallisuus

Kotona asumista helpottavien ja tukevien keittiökalusteiden sekä turvalieden hankintaan ja muihin lieden turvavarusteisiin voidaan myöntää avustusta. Koko keittiön uusiminen tai kodinkoneet turvaliettä lukuun ottamatta eivät ole lähtökohtaisesti avustettavia. Jos haet avustusta keittiön esteettömyyskorjauksiin, liitä mukaan hakemukseen valokuva nykytilanteesta sekä korjaussuunnitelmat ja selvitykset, miten korjaukset helpottavat kotona asumista.

Peseytymistilojen esteettömyys

Avustusta voidaan myöntää wc- ja peseytymistilojen esteettömyyskorjauksiin sekä asukkaan wc- ja peseytymistilojen rakentamiseen asuinkerrokseen. Saunaan tehdyt korjaustoimenpiteet, joilla sauna saadaan turvalliseksi, voidaan hyväksyä myös erikseen. Jos haet avustusta wc- tai peseytymistilojen esteettömyyskorjauksiin, liitä hakemukseen mukaan valokuvat lähtötilanteesta sekä korjaussuunnitelma, miten tiloista tehdään esteettömät.

Lisätilan rakentaminen

Asuinrakennuksen laajentaminen hyväksytään vain silloin, kun hakijan asumisen kannalta välttämätöntä lisätilaa ei ole mahdollista rakentaa olemassa olevaan rakennukseen. Välttämättömiksi lisätiloiksi katsotaan esimerkiksi pesutilat. Lisätilan rakentamisesta tarvitaan hakemuksen liitteeksi korjaussuunnitelmat ja piirustukset. Ara kuitenkin aina käyttää harkintaa korjaustoimenpiteiden kustannuksissa ja laajuudessa. Uuden asunnon rakentaminen tai keskeneräisenä hankitun rakennuskohteen loppuunsaattaminen eivät ole avustettavia korjaustoimenpiteitä.

Lämmitysremontit

Puu-, hake- tai pellettilämmityksen muuttamista muuksi lämmitysmuodoksi voidaan avustaa, jos lämmityksen ylläpito on hakijalle liian raskasta.

Ilmalämpöpumpun asentaminen voidaan hyväksyä viilentämisen tai vedon poistamisen vuoksi.

Rikkoutuneiden lämmitysjärjestelmien korjaamista voidaan avustaa. Lämmitysjärjestelmän uusimista voidaan avustaa tapauskohtaisen harkinnan perusteella silloin, kun olemassa oleva lämmitysjärjestelmä on rikkoutunut ja sitä ei voi korjata. Liitä hakemukseen mukaan vakuutusyhtiön lausunto ja päätös korvauksesta tai urakoitsijan lausunto laitteen rikkoutumisesta.

Ennalta ehkäiseviin tai pelkästään kustannusten tai energian säästämiseksi tehtäviin muutoksiin ei myönnetä avustusta. Lämmitysjärjestelmän huoltaminen ei ole avustettava korjaustoimenpide.

Vesiosuuskuntaan ja kunnan jätevesiviemäriin liittyminen

Liityttäessä kunnan tai vesiosuuskunnan vesi- tai jätevesiviemäriin voidaan avustettaviin kustannuksiin hyväksyä liittymismaksut ja liittymiseen tarvittavat rakennustekniset työt.

Vesikaton uusiminen

Asuinrakennuksen vesikaton korjaaminen tai uusiminen voidaan hyväksyä avustettavaksi, jos katon korjaaminen tai uusiminen on välttämätöntä asumisen jatkamiseksi. Korjaustarpeen voit osoittaa esimerkiksi urakoitsijan lausunnolla korjaustarpeesta, rakennustarkastajan lausunnolla tai vakuutusyhtiön lausunnolla ja päätöksellä korvausasiasta. Ennaltaehkäiseviä korjauksia ei avusteta.

Erillisen talousrakennuksen katon korjausta ei avusteta.

Koko talon ja huonossa kunnossa ostetun talon remontointi

Koko talon korjausta tai huonossa kunnossa ostetun talon laajamittaista korjaamista tai peruskorjaamista ei avusteta. Avustusta ei myönnetä siihen tarkoitukseen, että iäkäs henkilö voi muuttaa vapaa-ajanasuntoon tai huonokuntoiseen asuntoon, jossa voidaan asua vasta korjaustoimenpiteiden jälkeen.

Kosteusvaurion aiheuttamat sisäilmaongelmat

Korjaustarpeen syy voi olla esimerkiksi kosteusvaurion aiheuttama sisäilmaongelma. Jos sisäilmaongelmat vaarantavat kotona asumisen, voidaan näitä korjauksia avustaa. Korjaustarpeen voit osoittaa hakemuksen liitteeksi toimitetulla kuntotutkimusraportilla, terveystarkastajan tai rakennustarkastajan lausunnolla tai vakuutusyhtiön lausunnolla ja päätöksellä korvausasiasta. Ara kuitenkin aina käyttää harkintaa korjaustoimenpiteiden kustannuksissa ja laajuudessa. Talon laajamittainen korjaaminen ei ole avustettavaa.

Vuosikorjaukset, peruskorjaaminen ja perusparantaminen

Avustusta ei myönnetä vuosikorjauksiin, peruskorjaamiseen tai perusparantamiseen. Esimerkiksi talon maalaus on vuosikorjausluonteinen toimenpide.

Avustusta ei myönnetä sellaisiin peruskorjaus- ja perusparannustoimenpiteisiin, jotka eivät paranna merkittävästi asunnon tai asuinrakennuksen esteettömyyttä. Avustusta ei myönnetä esimerkiksi salaojaremonttiin.

Esteettömyysremontin yhteydessä tehtävää peruskorjaamista tai perusparantamista ei avusteta.

Korjaukset taloyhtiöissä

Jos korjaustoimenpide kuuluu taloyhtiössä taloyhtiön korjausvastuuseen, tätä avustusta ei voi saada korjaukseen. Tällaisia taloyhtiön vastuulle kuuluvia korjauksia ovat esimerkiksi porrashissin ja kulkuluiskien rakentaminen sekä huoneistoparvekkeille johtavien kynnysten poistaminen. Taloyhtiö voi hakea tällaiseen korjaukseen Aran esteettömyysavustusta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.