Skip to main content

Avustuksen maksu

Ara maksaa korjausavustuksen toteutuneiden ja hyväksyttyjen kustannusten mukaan. Jos olet saanut myönteisen avustuspäätöksen, sinun pitää ensin maksaa korjauskustannukset itse. Kun korjaus on valmis, hae avustuksen maksua Aralta.

Maksatus tehdään päätöskohtaisesti. Se tarkoittaa sitä, että kunkin päätöksen mukainen avustussumma on haettava maksuun erikseen. Jos olet esimerkiksi saanut korjauksia varten kaksi eri avustuspäätöstä, sinun pitää hakea myös kahta maksatusta.

Näin haet avustuksen maksua

Kun saat avustuspäätöksen, siinä kerrotaan, mihin mennessä sinun pitää hakea maksatusta. Jos et hae maksatusta ilmoitettuun päivään mennessä, et voi enää hakea sitä eikä avustusta voida maksaa sinulle.

Voit hakea avustuksen maksua jollakin seuraavista:·        

Voit myös pyytää maksatushakemuksen postittamista sinulle.

Maksatushakemuksen liitteet

Toteutuneista kustannuksista liitetään maksatushakemukseen seuraavat asiakirjat:

  • laskut

  • tiliote tai kuitit tai

  • muu luotettava selvitys.

 

Jos hakija on tehnyt osamaksusopimuksen rahoitusyhtiön tai korjaustyön tehneen yrityksen kanssa, hakijan on liitettävä maksatushakemukseen seuraavat asiakirjat:
  • allekirjoitettu sopimus korjaustyöstä (asiakas/yritys), mistä ilmenee kustannukset korjaustoimenpiteittäin

  • asiakkaan ja rahoitusyhtiön allekirjoittama sopimus

  • asiakkaan ja korjaustyöntekijäyrityksen allekirjoittama korjaustyön vastaanottotodistus.

Avustuksen saaja maksaa korjauslaskut

Avustuksen saajan on oltava korjauslaskujen maksaja, eli toteutuneiden kustannusten (laskut, kuitit) on kohdistuttava avustuksen saajaan. Avustusta ei voida maksaa kuolinpesälle.

Avustus maksetaan yhdessä tai useammassa erässä

Korjausavustus maksetaan yhtenä tai useampana eränä toteutuneiden kustannusten mukaan. Maksuerän on oltava vähintään 500 euroa tai koko myönnetyn avustuksen suuruinen.

Vain päätöksen mukaisia kustannuksia korvataan

Avustusta voidaan maksaa vain päätöksen mukaisiin toimenpiteisiin. Jos toteutuneet kustannukset ovat pienemmät kuin avustuspäätöksessä myönnetty avustus, käyttämättä jäänyttä avustusta ei voi käyttää muihin korjauksiin.

Säilytä kuitit ja tositteet

Alkuperäiset kuitit ja tositteet on säilytettävä 6 vuotta maksatushakemuksen tekemisestä.

Kuitteja ja tositteita voidaan tarvita myöhemmin mahdollisen tarkastuksen vuoksi. Kuittien säilytyksessä on huomioitava, että useat kuitit painetaan lämpöpaperille, jolloin kuitit haalistuvat. Kuitit kannattaa kopioida tai skannata.

Valvonta

Ara voi avustuksen myöntämisen yhteydessä edellyttää, että korjausten kohteena oleviin tiloihin tehdään välitarkastuksia ja korjaustöiden valmistuttua lopputarkastus. Ara voi valtuuttaa asunnon sijaintikunnan tekemään edellä mainitun tarkastuksen. Tarkastuksilla varmistetaan, että avustus on käytetty avustuspäätöksen mukaisiin toimenpiteisiin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.