Skip to main content

Avustuksen määrä

Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksyttävistä ja kohtuullisista korjauskustannuksista.

Aralla on valtionapuviranomaisena oikeus päättää, mitkä kustannukset se hyväksyy avustettaviksi ja miten suurina. Et siis välttämättä saa avustusta juuri sille summalle, jota olet hakenut, vaan Ara voi myöntää avustuksen kohtuullisena pitämälleen osuudelle kuluista.

Hyväksyttävät kustannukset

Avustusta voi saada korjauksista aiheutuviin kustannuksiin.

Varsinaisten korjaustoimenpiteiden lisäksi muita hyväksyttäviä kustannuksia ovat

 • korjaustöiden edellyttämien rakennustarvikkeiden hankintakustannukset

 • rakennukseen kiinteästi asennettavien laitteiden hankintakustannukset (kodinkoneista vain turvaliesi)

 • rakennus- ja toimenpidelupa

 • vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpöön liittymismaksu

 • kustannukset arviointi-, tutkimus-, laatimis-, suunnittelu-, rakennus-, asennus-, katselmus-, säätö-, mittaus- ja purkutöistä sekä töiden valvonnasta

 • palkkakustannukset, joista on suoritettu verohallinnolle työnantajamaksut; yleensä Ara vaatii, että korjaustoimenpiteen tekijällä on Y-tunnus

 • myönteisen avustuspäätöksen saavan hakijan kulut, jotka aiheutuvat avustuksen hakemisesta (esimerkiksi maksut Aran pyytämistä asiakirjoista, kuten pankin selvityksestä, lääkärinlausunnosta tai omaisuuden arvioinnista).

Kustannuksiin ei hyväksytä

 • laskennallisia kustannuksia omasta työstä eikä kustannuksia vastikkeetta tehdystä työstä, eli talkootyöstä

 • korjaustoimenpiteen aikana syntyviä vuokrakuluja, jos korjauksen aikana on asuttu muualla kuin korjattavassa kohteessa.

Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää 70 %

Korotettua avustusta voi saada vain, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 1. Avustuksen hakija on veteraani tai veteraanin leski, tai hakijan ruokakuntaan kuuluu tällainen henkilö. Rauhaturvaajana toimiminen ei oikeuta korotetun avustuksen saamiseen.

 2. Ruokakuntaan kuuluva iäkäs tai vammainen henkilö joutuisi ilman korjausta muuttamaan välittömästi ja pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi. Liikkumisesteellä tarkoitetaan fyysistä liikkumisestettä.

 3. Ruokakuntaan kuuluva iäkäs tai vammainen henkilö joutuisi ilman korjaustoimenpidettä muuttamaan pysyvästi pois asunnosta, koska asunnossa ei voida antaa ilman korjaustoimenpiteitä hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja, esimerkiksi puutteellisten pesutilojen vuoksi.

Korotettua avustusta hakevan pitää kertoa hakemuksessa hakevansa sitä. Lisäksi hänen pitää lisätä hakemukseen liitteet, joilla hän osoittaa täyttävänsä jonkin yllämainituista ehdoista. Kohtien 2 ja 3 osalta liitteeksi tarvitaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen antama lausunto.

Korotettua 70 prosentin avustusta voi saada vain, jos jokin mainituista ehdoista täyttyy.

Asetukset (Finlex)

Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (1373/2016), 3 § Korotettuun enimmäisosuuteen oikeuttavat erityiset syyt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.