Skip to main content

Asunnon käyttörajoitus

Asuntoa, jonka korjaamiseen on myönnetty korjausavustusta, on käytettävä avustuksensaajan ruokakunnassa olevan iäkkään tai vammaisen henkilön asuntona viisi vuotta avustuksen myöntämisestä. Avustus voidaan periä takaisin kokonaan tai osittain, jos tämä ehto ei toteudu. Jos asunto luovutetaan henkilölle tai ruokakunnalle, joka täyttää avustuksen saamisen ehdot, ei avustusta peritä takaisin.

Ara voi vapauttaa käyttörajoituksesta, jos sen voimassa pitäminen on kohtuutonta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.