Skip to main content

Muutoksen hakeminen päätökseen

Avustuspäätökseen voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen Aralle. Muutoksenhaussa noudatetaan valtionavustuslain (688/2001) sekä hallintolain (434/2003) säännöksiä.

Milloin oikaisuvaatimuksen voi tehdä

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hakijan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä.

Miten oikaisuvaatimus tehdään

Jos avustusta on haettu Aran verkkoasiointipalvelussa, asiointikansioon on luotu oikaisuvaatimuspohja, jolla oikaisua voi hakea. Siirry verkkoasiointipalveluun.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös Aran verkkosivuilta ladattavalla oikaisuvaatimuslomakkeella. Siirry oikaisuvaatimuslomakkeelle.

Mitä tietoja oikaisuvaatimuksessa pitää olla

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • mihin päätökseen oikaisua vaaditaan

  • millaista oikaisua vaaditaan

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksen päätökseen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.