Skip to main content

Hissiavustus

Tässä ohjeessa kerrotaan hissiavustuksen hakemisesta, myöntämisen edellytyksistä ja maksamisesta.

Hissiavustuksen tarkoituksena on edistää kotona asumisen mahdollisuuksia. Hissi voi mahdollistaa kulkemisen asuinrakennukseen, sen yleisiin tiloihin ja asuntoihin.

Avustusta voi saada rakennuksen omistava yhteisö, esimerkiksi asunto-osakeyhtiö.

Mihin hissiavustusta voi saada?

Hissiavustusta voi saada hissin rakentamiseen sellaiseen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa tai porrashuoneen yhteydessä ei ole ennestään hissiä. Tällaista hissiä sanotaan jälkiasennushissiksi.

Avustusta voi saada kerrostaloon tai luhtitaloon, jossa on vähintään 3 asuntoa ja  vähintään 2 asuinkerrosta päällekkäin (2 asuntoa päällekkäin).

Mihin avustusta ei myönnetä?

Hissiavustusta ei voi saada olemassa olevan hissin korjaamiseen tai porrashissin lisäämiseen, mutta porrashissiin voi hakea Arasta esteettömyysavustusta. Porrashissi tarkoittaa portaisiin asennettavaa laitetta, jonka avulla liikkumisesteiset voivat nousta tai laskeutua portaita pitkin.

Hissiavustusta ei voi saada, jos porrashuoneessa on jo hissi, mutta se halutaan purkaa ja rakentaa uusi hissi eri kohtaan.

Sovellettavat säännökset

Avustuksia myönnettäessä noudatetaan seuraavia lakeja ja asetusta:

  • laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (1087/2016, myöhemmin korjausavustuslaki),

  • valtionavustuslaki (688/2001)

  • valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (1373/2016, myöhemmin korjausavustusasetus).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.