Skip to main content

Hakemuksen liitteet

Avustushakemukseen tarvitaan liitteeksi seuraavat asiakirjat:

  1. kaupparekisteriote

  2. päätösvaltaisen hallituksen kokouksen tai yhtiökokouksen kokouspöytäkirja, jossa päätös toimenpiteestä ja sen rahoituksesta on tehty (päätös voi olla myös ehdollinen päätös, joka toteutetaan, jos Ara myöntää avustuksen)

  3. rakennuslupa

  4. pohjapiirros, johon on merkitty hissin tai hissien alustava sijoitus kiinteistöön

  5. hissihanketta koskevat suunnitelmat tai rakennuksen pääpiirustukset (asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset)

  6. hissiratkaisun tekninen erittely, mahdolliset erikoispiirustukset sekä työselitykset

  7. selvitys hankkeen kustannuksista: joko tarjous tai sopimus tai, jos töiden aloittamiseen on myönnetty aloituslupa, laskut tai kuitit

  8. esteettömyyskartoitus tai esteettömyyden itsearviointi

  9. valokuvat pääsisäänkäynnistä ja sisäänkäynnin kynnyskorkeudesta

  10. yhteisön kirjanpitäjän laatima selvitys saadusta de minimis -tuesta, jos hakijayhteisö on de minimis -rajoitusten alainen.

Ara voi pyytää hakijoilta myös muita liitteitä avustushakemuksen käsittelyä varten.

Lisää aiheesta

Opas de minimis -tuista (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Aran de minimis -ilmoituslomake (ara.fi)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.