Skip to main content

Ennen hakemista

Kun hissiavustusta haetaan, hankkeella on jo oltava

  • rakennuslupa

  • yhtiökokouksen päätös

  • suunnitelmat, joiden perusteella avustus voidaan myöntää.

Jälkiasennushissin mitoitus

Jälkiasennushissin hissikorin mitoitus voi poiketa uudisrakennusten hisseiltä vaadittavasta minimimitoituksesta, jos se on välttämätöntä esimerkiksi paloturvallisuusasetuksen mukaisen poistumistien vähimmäisvaatimuksen vuoksi. Jälkiasennushissin korin on kuitenkin oltava mitoiltaan mahdollisimman suuri esteettömyyden edistämiseksi.

Hissilaskuri kustannusten jakamisen apuna

Hissihankkeen suunnittelun apuna voi käyttää hissilaskuria. Laskuria voi käyttää hissin jälkiasennuksen kustannusten jaon laskemiseen osakkaiden kesken, kun porrashuoneessa on vähintään 3 kerrosta.

Siirry hissilaskuriin (hissilaskuri.fi)

Selvitys sisäänkäynnin esteettömyydestä

Hakijan täytyy selvittää sisäänkäynnin esteettömyys ulko-ovelta hissille tai kotiovelle. Selvityksen voi tehdä itse käyttämällä Aran esteettömyyden itsearviointilomaketta, tai sen voi teettää koulutetulla esteettömyyskartoittajalla.

Selvityksestä on käytävä ilmi,

  • onko ulko-ovi automatisoitu

  • paljonko reitillä on kynnyksiä ja tasoeroja

  • kuinka korkeita kynnykset ja tasoerot ovat.

Esteettömyys pitää todentaa selvityksessä sekä kirjallisesti että valokuvin. Selvitys vaaditaan avustushakemuksen liitteeksi.

Lisää aiheesta

Aran esteettömyyden itsearviointilomake (ara.fi)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.