Skip to main content

Avustuksen maksaminen

Avustuksen maksamista pitää hakea erikseen. Avustuksen maksua voi hakea enintään kolmessa erässä.

Mihin mennessä maksatusta pitää hakea?

Avustus voidaan maksaa myöntämisvuoden tai kahden seuraavan kalenterivuoden aikana. Sen jälkeen avustusta ei enää makseta. Avustuksen lopullinen maksatuspyyntö pitää toimittaa Araan viimeisenä mahdollisena maksuvuonna 31.10. mennessä.

Miten avustuksen maksua haetaan?

Jos avustusta on haettu Aran verkkoasiointipalvelussa, palvelun sähköiseen asiointikansioon on luotu automaattisesti maksatuslomake, jolla maksua voi hakea. Siirry Aran verkkoasiointipalveluun.

Avustusta voi hakea myös Aran verkkosivuilta ladattavalla maksatushakemuksella. Siirry maksatushakemukselle lomake ARA 36f (ara.fi).

Maksatushakemuksen liitteet

Liitteeksi maksatushakemukseen pitää lisätä kirjanpitäjän allekirjoituksellaan varmentama pääkirjanote toteutuneista kustannuksista. Pääkirjanotteesta on käytävä selville laskuttaja, summa ja maksupäivä. Kustannukset on pidettävä omana kustannuslajinaan kirjanpidossa.

Viimeiseen maksatushakemukseen pitää lisäksi liittää hissin lopputarkastuspöytäkirja tai valmiusastetodistus.

Milloin Ara maksaa avustuksen?

Ara maksaa hissiavustuksen toteutuneiden kustannusten mukaan enintään kolmessa erässä.

Ensimmäinen avustus maksetaan, kun kustannuksista on toteutunut vähintään 25 %. Seuraavat avustukset maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan niin, että viimeinen avustus maksetaan, kun työt on loppuun suoritettu ja kaikki kustannukset on maksettu.

Vain päätöksen mukaisia kustannuksia korvataan

Huomioithan, että maksettava avustussumma on enintään sen suuruinen kuin päätöksessä on kerrottu. Avustusta voidaan maksaa vain niistä toimenpiteistä, joihin avustusta on avustuspäätöksessä myönnetty.

Kuitit ja tositteet on säilytettävä

Alkuperäiset kuitit ja tositteet on säilytettävä 6 vuotta maksatushakemuksen tekemisestä.

Ara voi tehdä tarkastuksia

Ara voi tehdä avustuksen kohteena olevissa tiloissa tarkastuksia, joilla varmistetaan avustuksen käyttö avustuspäätöksen mukaisiin toimenpiteisiin. Ara voi myös valtuuttaa asunnon sijaintikunnan tekemään tällaisia tarkastuksia.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.