Skip to main content

Avustettavat toimenpiteet ja niiden kustannukset

Avustettavia korjaustoimenpiteitä ovat jälkiasennushissin rakentamisesta aiheutuvat välttämättömät kustannukset, kuten

  • hissin hankinta

  • tarvittavat rakennustekniset- ja LVIS-tekniset työt

  • suunnittelukustannukset.

Ara päättää kohdekohtaisesti, mitä kustannuksia hyväksytään avustettavaksi.

Isot hankinnat on kilpailutettava

Avustettavien toimenpiteiden on oltava kohtuullisia, ja ne on kilpailutettava mahdollisimman hyvin.

Kilpailuttamisessa on noudatettava hankintalakia (1397/2016), jos seuraavat ehdot toteutuvat:

  • Hankkeen kustannukset ylittävät kilpailutuksen kynnysarvon, 150 000 euroa.

  • Julkinen viranomainen myöntää hankintaan tukea yli puolet hankinnan arvosta.

Aran tuki kattaa korkeintaan 35 % kustannuksista, mutta julkisen tuen osuus voi nousta yli puoleen, jos esimerkiksi kunta myöntää hissin rakentamiseen tukea Aran avustuksen lisäksi. Hankintalakia pitää noudattaa, jos hakijalla on ennen hankintaan ryhtymistä päätökset tuista yli 50 %:n osuudelle kustannuksista.

Lait (Finlex)

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.