Skip to main content

Esteettömyysavustus

Tässä ohjeessa kerrotaan esteettömyysavustuksen hakemisesta, myöntämisen edellytyksistä ja maksamisesta.

Esteettömyysavustuksen tarkoituksena on edistää kotona asumista mahdollistamalla esteetön pääsy asuinrakennukseen ja siinä oleviin yleisiin tiloihin.

Avustusta voi saada rakennuksen omistava yhteisö, esimerkiksi asunto-osakeyhtiö.

Sovellettavat säännökset ja ohjeet

Avustuksia myönnettäessä noudatetaan seuraavia lakeja ja asetusta:

  • laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (1087/2016, myöhemmin korjausavustuslaki)

  • valtionavustuslaki (688/2001)

  • valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (1373/2016, myöhemmin korjausavustusasetus).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.