Skip to main content

Avustuksen maksaminen

Avustuksen maksamista pitää hakea erikseen. Maksamista voi hakea, kun työ on valmistunut.

Vain päätöksen mukaisia kustannuksia korvataan

Huomioithan, että maksettava avustussumma on enintään sen suuruinen kuin päätöksessä on kerrottu. Avustusta voidaan maksaa vain niistä toimenpiteistä, joihin avustusta on avustuspäätöksessä myönnetty.

Mihin mennessä maksatusta pitää hakea?

Avustuspäätöksessä kerrotaan, mihin mennessä avustuksen maksatusta tulee hakea. Sen jälkeen avustusta ei enää makseta.

Avustuksen maksamista pitää hakea Arasta viimeistään viimeisenä mahdollisena maksuvuonna 31.10. mennessä. Ara maksaa avustuksen töiden valmistumisen jälkeen yhdessä erässä tai avustuspäätöksen mukaisesti.

Miten avustuksen maksua haetaan?

Jos avustusta on haettu Aran verkkoasiointipalvelussa, palvelun sähköiseen asiointikansioon on luotu automaattisesti maksatuslomake, jolla maksua voi hakea. Siirry verkkoasiointipalveluun.

Avustusta voi hakea myös Aran verkkosivuilta ladattavalla maksatushakemuksella. Siirry maksatushakemukseen lomake ARA 36g (ara.fi).

Maksatushakemuksen liitteet

Maksatushakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

  1. Kuitit, laskut ja tiliote tai laajoissa korjaustoimenpiteissä kirjanpitäjän allekirjoituksellaan varmentama pääkirjanote kirjanpitoon kirjatuista toteutuneista kustannuksista. Pääkirjanotteesta on käytävä selville laskuttaja, summa ja maksupäivä. Kustannukset on pidettävä omana kustannuslajinaan kirjanpidossa.

  2. Valokuvat korjatuista kohteista korjaustoimenpiteen jälkeen.

  3. Kunnan viranomaisen antama todistus työn valmistumisesta siinä tapauksessa, että korjaustoimenpide on vaatinut rakennusluvan.

Kuitit ja tositteet on säilytettävä

Alkuperäiset kuitit ja tositteet on säilytettävä 6 vuotta maksatushakemuksen tekemisestä.

Ara voi tehdä tarkastuksia

Ara voi tehdä avustuksen kohteena olevissa tiloissa tarkastuksia, joilla varmistetaan avustuksen käyttö avustuspäätöksen mukaisiin toimenpiteisiin. Ara voi myös valtuuttaa asunnon sijaintikunnan tekemään tällaisia tarkastuksia.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.