Skip to main content

Avustuksen ehdot

Rakennuksen pitää olla asuinkäytössä

Rakennuksen, johon esteettömyysavustusta haetaan, on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä ja rakennuksen pinta-alasta vähintään puolet on oltava asuinkäytössä.

Avustusta voidaan myöntää myös silloin, kun rakennus otetaan ympärivuotiseen asuinkäyttöön.

Asuntoihin pitää päästä esteettömästi

Esteettömyysavustuksen lähtökohtana on, että viimeistään tehtyjen korjausten jälkeen asuntoihin pääsee esteettömästi, eli asuntoihin pääsee kulkemaan esimerkiksi pyörätuolilla.

Kynnyskorkeus ja sisäänkäynnin tasoerot

Esteettömyysavustuksen saamisen ehtona on, että sisäänkäynnin kynnykset ja tasoerot ovat esteettömiä. Tämä ehto koskee kaikkia hakijoita riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen avustusta haetaan. Jos sisäänkäynnin kynnykset ja tasoerot eivät vielä ole esteettömiä, niiden korjaamiseen esteettömiksi voi saada tätä avustusta.

Asuinrakennuksen sisäänkäynnin kynnyksen korkeuden pitää olla alle 20 millimetriä. Jos kynnys on korkeampi, se pitää korjata esteettömäksi joko korjaamalla tai luiskaamalla kynnys.

Sisäänkäynnin tasoerot, esimerkiksi rappuset, on poistettava tai sisäänkäynnille on lisättävä luiskat, jos se on mahdollista. Jos avustusta haetaan luiskan rakentamiseen tai uusimiseen, on selvitettävä luiskan pituuskaltevuus. Luiskan pituuskaltevuuden tulisi olla enintään 8 %. Suurempi pituuskaltevuus ei ole enää esteetön.

Jos vaaditusta kynnyskorkeudesta poiketaan tai tasoerot jätetään poistamatta, hakijan pitää esittää perustelut poikkeamiseen avustushakemuksessa.

Ulko-oven automatisointi

Esteettömyyskorjausten yhteydessä suositellaan myös ulko-oven automatisointia, mutta se ei ole edellytys avustuksen saamiselle.

Sisäänkäynnin esteettömyys täytyy selvittää

Hakijan täytyy selvittää sisäänkäynnin esteettömyys ulko-ovelta hissille tai kotiovelle. Selvityksen voi tehdä itse käyttämällä Aran esteettömyyden itsearviointilomaketta, tai sen voi teettää koulutetulla esteettömyyskartoittajalla. Esteettömyyskartoituksen teettämiseen voi saada esteettömyysavustusta.

Selvityksestä on käytävä ilmi,

  • onko ulko-ovi automatisoitu

  • paljonko reitillä on kynnyksiä ja tasoeroja

  • kuinka korkeita kynnykset ja tasoerot ovat.

Esteettömyys pitää todentaa selvityksessä sekä kirjallisesti että valokuvin. Selvitys vaaditaan avustushakemuksen liitteeksi.

Lisää aiheesta

Esteettömyyden itsearviointilomake ARA 36e (ara.fi)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.