Skip to main content

Avustettavat korjaustoimenpiteet

Esteettömyysavustusta voi saada sellaisiin toimenpiteisiin, joilla mahdollistetaan esteetön pääsy asuinrakennukseen, ulko-ovelta hissille, asuntoihin tai asuntojen yhteistiloihin. Ara arvioi avustusta myöntäessään toimenpiteiden rakennusteknistä toteutusta ja esteettömyyden riittävää toteutumista.

Mitä toimenpiteisiin avustusta voi saada

Avustettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • kulkuluiskien rakentaminen

 • kynnyskorkeuksien madaltaminen, myös asunnon parvekkeelta

 • askelmien poistaminen

 • oviaukkojen leventäminen

 • käsijohteiden, eli kaiteiden, asentaminen

 • portaiden liukuesteet ja kontrastiraidat

 • porraskäytävän valaistuksen uusiminen, kun valaistus muutetaan liiketunnistimella toimivaksi

 • sisääntulokerroksen valaistuksen parantaminen

 • rakennuksen sisäänkäynnin valaistuksen parantaminen

 • ulko-oven automatisointi (sähkötoiminen kääntöoven avaaja)

 • ulko-oven mobiilikäyttöinen tai digitaalinen lukitusjärjestelmä (lisätietoa kohdassa Ulko-ovien automatisointi ja sähköinen lukitusjärjestelmä).

Esteettömyystoimenpiteisiin liittyvät suunnittelija- ja asiantuntijakulut

Suunnittelija- ja asiantuntijakuluihin voi saada avustusta, mutta niiden avustettava määrä saa olla enintään 10 % hyväksyttyjen esteettömyystoimenpiteiden kustannuksista. Avustusta voi saada myös esteettömyyskorjausten yhteydessä tehtävään esteettömyyskartoitukseen.

Ulko-ovien automatisointi ja sähköinen lukitusjärjestelmä

Ulko-oven sähköiseen lukitusjärjestelmään voi saada avustusta vain osana ulko-oven automatisointia ja vain siinä tapauksessa, että sähköistä oven avaajaa ei voida asentaa ilman sähkölukon asentamista. Järjestelmä mahdollistaa sen, että ovi aukeaa esimerkiksi sen jälkeen, kun asukas näppäilee ovikoodin tai näyttää avainta lukijalle. Jos lukitusjärjestelmä mahdollistaa hissin tilaamisen, tätäkin ominaisuutta voidaan avustaa.

Ulko-ovien uusiminen

Porrashuoneen sisäänkäynnin oven uusimista voidaan avustaa vain silloin, kun ovi automatisoidaan tai oviaukko levennetään vähintään 900 mm suuruiseksi.

Oven uusimiseen energian säästämiseksi ei voi saada esteettömyysavustusta. Avusta ei myönnetä huoneistokohtaisten ovipuhelimien kustannuksiin.

Porrashissin hankinta

Porrashissin hankintaan on mahdollista saada esteettömyysavustusta. Jos avustusta haetaan porrashissin asentamiseksi useammalle kuin yhdelle porrasvälille hissittömässä kerrostalossa, on ensisijaisesti selvitettävä mahdollisuus henkilöhissin rakentamiseen, koska porrashissin ei katsota korvaavan henkilöhissiä. Henkilöhissin asentamiseen voi hakea Aralta hissiavustusta.

Kustannussyitä ei lähtökohtaisesti katsota porrashissin hankkimisen perusteeksi. Ara arvioi aina tapauskohtaisesti avustettavan toimenpiteen tarkoituksenmukaisuuden.

Yhteistiloissa tehtävät esteettömyyskorjaukset

Avustusta voi saada yhteistiloissa tehtäviin esteettömyyskorjauksiin, kuten kaiteiden asentamiseen, oviaukkojen leventämiseen, valaistuksen parantamiseen ja kynnysten poistamiseen. Avustusta ei kuitenkaan voi saada näihin toimenpiteisiin liittyviin muihin toimenpiteisiin, kuten asbestikartoitukseen ja -poistoon tai vesieristeisiin.

Mihin avustusta ei myönnetä

Piha-alueet ja liiketilat

Esteettömyysavustusta ei voi saada piha-alueella tai liiketiloissa tehtäviin esteettömyyskorjauksiin.

Asuntojen sisäpuoliset korjaukset

Esteettömyysavustusta ei yleensä myönnetä asunnon sisäpuolisiin korjauksiin. Avustusta voi kuitenkin saada huoneistoparvekkeiden kynnysten muuttamiseen esteettömäksi esimerkiksi kynnystä madaltamalla tai luiskan rakentamisella.

Muihin asunnon sisäpuolisiin korjauksiin yli 65-vuotiaat ja vammaiset voivat hakea iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustusta. Avustuksen saamisessa on tulo- ja varallisuusrajat.

Lisää aiheesta

Korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden koteihin (ara.fi)

Hissiavustus (ara.fi)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.